Trợ Lý Biết Tiếng Hoa Và Tiếng Anh

TimViecNhanh.com TP.HCM

Địa chỉ
380 Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thạnh
Chăm Sóc KH

(08) 7309 8888

Bộ phận khác

(08) 355 159 36 – 355 159 37

(08) 355 159 38 – 355 159 39

Email
hcm@timviecnhanh.com
Fax
(08) 351 023 38

Nguồn bài viết: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/2753676/tro-ly-biet-tieng-hoa-va-tieng-anh.html