Nhân Viên Kinh Doanh Đồ Dùng Gia Đình

Hà Nội : 2 – Tp Hồ Chí Minh : 2

- Có khả năng tự xây dựng kế hoạch bán hàng theo phạm vi được phân công nhiệm vụ.
- Lập danh sách khách hàng tiềm năng, chuẩn bị các kế hoạch / phương án tiếp cận, gặp gỡ, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng bán hàng.
- Nhận các chỉ tiêu doanh số / doanh thu theo định kỳ và chịu trách nhiệm về doanh số được giao.
- Chăm sóc, duy trì bán hàng đối với các khách hàng hiện có, tối đa hóa doanh thu trên từng khách hàng (phát triển theo chiều sâu).
- Theo dõi, đôn đốc việc thu hồi công nợ trong phạm vi được phân công bán hàng.
- Trực tiếp triển khai và kiểm soát các chương trình hỗ trợ bán hàng.
- Tư vấn và giải quyết các thắc mắc của khách hàng.
- Thực hiện báo cáo ngày, tuần, báo cáo tình hình thị trường, tồn kho, …
- Thu thập thông tin thị trường, thông tin về các đối thủ cạnh tranh.
- Chủ động đề xuất các biện pháp bán hàng, kích thích doanh số theo khả năng.

Nguồn bài viết: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/2763444/nhan-vien-kinh-doanh-do-dung-gia-dinh.html